Gotlands Djurskyddsförening
- KALENDER

- BILDER
- DJURBEGRAVNINGSPLATS
- MEDLEMSKAP
- VERKSAMHET
- HISTORIK
- STYRELSE --------- STADGAR
- LÄNKAR
- ÅRETS DJURVÄN
- BLIVANDE DJURÄGARE
- KOTTEFONDEN
- HJÄLP OCH STÖD
- KONTAKT
 

 

 

 

 

 

ORDFÖRANDE
Toni Wisth

Vice ordförande
Lotta Persson

Sekreterare
Anita Keinonen

Kassör
Arvo Keinonen

_____________________
Ledamot
Birgitta Wintland

Ledamot
Leif Söderström


Suppleant

Kjell Hallgren

_____________________
Ansvarig för djurbegravningsplatsen
Åke Ottosson

Tel. 0707 - 41 45 85
ake.b.ottosson@telia.com

_____________________

Foto: Ann Cederlund Bogström
   
   

KONTAKT: info@gotlandsdjurskyddsforening.se | 0727 - 03 07 55
Copyright 2013 Gotlands Djurskyddsförening